CHURCHES

Kuben Ventilation has manufactured ventilations units for something so special like churches.

Fors, Kyrksal
Göteborg, Vinlandsgatan kyrksal
Åtvidaberg, Vårdnäs stiftgård

Kuben Ventilation tillverkar ventilationsaggret för kyrkor och kyrklokaler